Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsro-podden


Dec 22, 2017

En utläggning av julevangeliet i sång. Skriven från början till eleverna på Maleviksskolan. I år sjöng vi den tillsammans för 18:e gången. :-) God jul!