Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsro-podden

Jan 26, 2018

Om att tjäna mer för livets skull än för egen vinning.


Jan 19, 2018

Om ord som kan förändra allt.


Jan 12, 2018

Om det mänskliga i att förneka innan man kan acceptera.


Jan 4, 2018

Om att se utanför det egna sammanhanget och lita på Gud som aldrig tröttnar.