Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsro-podden

Mar 29, 2018

Om påsken och vägen från graven


Mar 23, 2018

Om att var och en måste ta sina egna steg oavsett andras förväntningar


Mar 16, 2018

Om Marias möte med ängeln då hon får uppdraget att bli mor till Jesus.


Mar 8, 2018

Om att låtsas en massa på ytan men i hjärtat längta efter något mer


Mar 5, 2018

Om Guds rustning i kampen mot det onda.