Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsro-podden

Apr 26, 2019

Om förlåtelse, omstart och att formas på nytt


Apr 19, 2019

En bön i påsktid

Lars Nordung har gjort refrängen och Vardagsropodden verserna.


Apr 11, 2019

Helig plats i hjärta, sinne, stannar, talar, dröjer kvar

Osynlig men i mitt minne, känns som hemma, tanke klar.