Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsro-podden


Aug 23, 2018

Med Körsköj i Skara domkyrka. Om relationen från tid till tid. Du och jag, bara vi, inga ni och dom, bara vi.